Zgłoś

Problem

Dzikie zwierzęta mają coraz większy problem z pokonaniem dróg, które poprzecinały ich terytoria.

Zabieg chirurgiczny - sarna

Wiele zwierząt w tym, rysie, niedźwiedzie czy wilki w poszukiwaniu pożywienia, partnera i miejsca do rozrodu zmuszone są czasami do długich wędrówek. Na swych migracyjnych trasach spotykają wiele barier. Najtrudniejszymi do pokonania i jednocześnie najbardziej niebezpiecznymi przeszkodami są drogi. Przy próbie ich pokonania wiele zwierząt ginie. Wśród nich są bardzo rzadkie i chronione gatunki dużych drapieżników.

W Polsce wciąż brakuje odpowiednich przejść przez drogi dla dzikich zwierząt. Nie ma też pełnych danych o kolizjach, bo zaledwie ¼ kierowców zgłasza wypadek z udziałem zwierzęcia na policję. Można to zmienić! Jeśli kierowcy i wszyscy użytkownicy dróg, zaczną zgłaszać takie wypadki, będziemy bogatsi o wiedzę, którą wykorzystamy do poprawy bezpieczeństwa zwierząt i ludzi:

to działania, które powinny tę sytuację zmienić.

Aktualności

19.11.2010

Raport WWF na temat wypadków

WWF przygotował raport na temat wypadków z udziałem zwierząt.

więcej...

14.10.2010

SOFA dla akcji WWF

Zespół SOFA wspiera akcję WWF Zwolnij! Zwierzę na drodze!

więcej...

Newsletter